Általános Szerződési Feltételek

 Fogyasztói szerződés fogyasztó (továbbiakban “Vevő”) és vállalkozó (továbbiakban: “Szolgáltató”) között a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján.

Hatályos: 2024.02.17-től

A Szolgáltató adatai

A www.stilusestechnika.hu webáruházat a Stílus és Technika üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).

 1. A Szolgáltató cég neve: Vass Bence E. V. a Stílus és Technika képviselője
 2. A Szolgáltató székhelye: 2723 Nyáregyháza, Diófasor út 112.
 3. A Szolgáltató postai címe: 2723 Nyáregyháza, Diófasor út 112.
 4. A Szolgáltató Bankszámlaszám: 11710002-24144647 (OTP Bank)
 5. A Szolgáltató telefonszáma: +36-70-752-0081
 6. A Szolgáltató e-mail-címe: kapcsolat@stilusestechnika.hu
 7. A Szolgáltató telefonos ügyfélfogadási ideje:
  Hétfőtől Péntekig 10:00-14:00 óra között, kivéve munkaszüneti és ünnepnapokon.
 8. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Igazgatási Osztály) által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 125/2022.
 9. Adószám: 56350717-1-33. Nyilvántartási szám: 54989946
 10. A stilusestechnika.hu tárhelyszolgáltatója a Magyar Hosting Kft. E-mail: info@mhosting.hu
 11. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés Szolgáltatások igénybevételére (határozott és határozatlan időtartamú szerződés), és Termékek adásvételére jön létre (határozott időtartamú szerződés).
 12. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai:

Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Szolgáltató nem garantálja a weboldal és az azon üzemelő webáruház hibamentes és zavartalan működését és elérését.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve: magyar.

Igénybe vehető szolgáltatások köre:

– Magánszemélyek számára oktatási szinttel nem meghatározható képzés (nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így nem minősül felnőttképzési tevékenységnek);

– Magánszemélyek és cégek számára különböző szövegírói és kiadói szolgáltatás.

Megvásárolható áruk köre:

– Ajándéktárgyak (gyertyák, bögrék, hűtőmágnesek)

– Ruhanemű

– Könyv, folyóirat, időszaki kiadvány és térkép

– E-könyv

 

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a stilusestechnika.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.stilusestechnika.hu webcímen.
 2. Online jelentkezési folyamat/Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött képzési/kiadói tevékenység megrendelési/szerződéses keretek között.
 3. A Szolgáltató és a Vevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, a Vevő a Szolgáltató által biztosított online jelentkezési felület segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre/rendeli meg az adott szolgáltatást.
 4. Szintfelmérés képzés esetén:
  a, Az írástechnikai kurzusaink igénybevételéhez a jelentkező Vevők számára szintfelmérés szükséges, amelyre az első alkalomra való jelentkezést követően kerül sor az első alkalom díjának megfizetését követően.
  b, A Stílus és Technika a Vevő egyéni tudásszintjét felmérve állítja össze a képzési anyagot, amelyet a foglalkozások során alkalmaz.
 5. A képzési szolgáltatás megkezdése:
  a, A szolgáltatást a Szolgáltató az online felületen keresztül (Webshop) leadott megrendelés létrejöttét követően a Vevővel egyeztetett időpontban kezdi meg.
  b, Az online felületen keresztüli (Webshop) megrendelés esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés elküldése gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik.
 6. A Stílus és Technika képzése egy moduláris felépítésű egyedi igényekre szabott szolgáltatás, amelynek felhasználási feltételei a következők:
  a, A képzés célja a Vevő számára íráskészség fejlesztés és írástechnikai gyakorlatok biztosítása.
  b, A képzés célja, hogy a Vevő a történetírás (Regényíró kurzus, Írástechnikai kurzus) terén fejlődést érjen el.
  c, A képzés célja, hogy a Vevő a szövegírás (Szövegíró kurzus) terén fejlődést érjen el.
  d, A Vevő a képzést egyéni ütemezés szerint végzi.
 7. A képzés formai jellegzetessége, munkamódszere
  a, A képzés online történik, a Vevő által meghatározott ütemezés szerint.
  b, Az írásbeli feladatokat a Stílus és Technika elektronikusan (e-mail, felhőszolgáltatás) küldi meg.
  c, Az elvégzett feladatokat a Stílus és Technika megjegyzésekkel ellátva, kijavítva, elektronikusan küldi vissza Vevő számára.
 8. A Vevő által a jelentkezéskor felmért tudásszintje alapján a Stílus és Technika állítja össze a képzési anyagot.
 9. A képzés a Vevő által meghatározott ütemezés szerint online történik.
 10. Amennyiben bármilyen előre nem látható okból akadály merül fel a Stílus és Technika szolgáltatásával kapcsolatban, köteles haladéktalanul értesíteni a Vevőt az akadályoztatásról.
 11. Amennyiben Vevő részéről bármilyen akadály merül fel a kurzuson való részvétellel kapcsolatban, köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Szerződés felmondása:
A képzési szerződést a Stílus és Technika azonnali hatállyal felmondhatja:

a, ha a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b, a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti
c, ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását.
d, A résztvevőnek joga van a képzési szerződést felmondani.
e, A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembevételével.
f, A szerződésbontást a résztvevő e-mailben (kapcsolat@stilusestechnika.hu) kezdeményezheti.
g, A jelentkezést követően (képzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalányértéke (képzési díj 25%-a) kerül levonásra.
h, A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalányértéke levonásra kerül (25%), és a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított alkalmak számának megfelelő arányosított díj kerül levonásra (alkalom díjának számítási alapja: képzési díj 75%-a osztva az alkalmak számával). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

12. A képzési díj tartalma:
a, A képzési díj a következőket tartalmazza:
Előzetes szolgáltatások (képzési díj 25%-a):
– előzetesen megszerzett ismeretek felmérése
– képzési szükségletek felmérése
– képzési tanácsadás
– képzés szervezés.
b, A képzés során történő részvételi jogosultság (képzési díj 75%-a). A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.
c, A képzési díj megfizetése:
– Minden foglalkozást megelőzően a kiállított számla ellenében történik a Megbízott bankszámlájára történő átutalással. A feladatok a jóváírást követően kerülnek kiküldésre.
d, A képzési díj összege:
– A honlapon feltüntetett Webshop oldalon lévő díjak alapján.

Kedvezmények:
a, Egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Szolgáltató a honlapon teszi közzé.

II. Szolgáltatás igénybevétele kiadói szolgáltatás és webáruházon keresztüli szolgáltatás megrendelése esetén:

a, Megrendelő a honlapon feltüntetett kiadói szolgáltatásokat előzetes árajánlat készítését követően vagy bizonyos esetekben webáruházon keresztül is (Webshop), Megbízási szerződés űrlap kitöltésével vagy az webáruházban lévő Webshop-on keresztüli megrendelés elküldésével veheti igénybe.

b, Megbízási szerződés létrejöttekor a Szolgáltató az Árajánlatban vagy a Megbízási szerződésben feltüntetett feltételekkel teljesíti a megbízást.

Munkamódszer:

 • A Megbízó az árajánlatban lévő Munkamódszereket megértette, és a szerződés kitöltésével és elfogadásával magára érvényesnek tekinti.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Munkamódszertől való eltérésből adódó többletmunkálatokért a Megbízott korrekciós díj kiszámlázására jogosult, amelynek mértéke az árajánlat összegének 30%-a.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szöveggondozási munkálatokra adott árajánlat a számunkra megküldött kézirat alapján kerültek kiszámolásra. Amennyiben a munkálatok megkezdésekor olyan új dokumentumot kapunk, amiben módosítások történtek az árajánlathoz kapotthoz képest, a Megbízott az árajánlat összegének 10%-os korrekciós díjának kiszámlázására jogosult.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy a dokumentumban létrehozott javaslatokat kizárólag Megbízott szakembereivel egyeztetve javítja, módosítja, a megbízás életbelépését követően harmadik fél javaslatai alapján nem eszközöl változtatásokat benne. Amennyiben Megbízottnak ebből eredően többlet munkája keletkezik, Megbízott korrekciós díj kiszámlázására jogosult, amelynek mértéke az árajánlat összegének 30%-a.

c, A webáruházon (Webshop) keresztül érkező szolgáltatások megrendelése esetében a webáruházban a szolgáltatás oldalán leírt feltételekkel teljesíti a megrendelést.
d, Amennyiben a Megbízási szerződés esetében az űrlap kitöltése technikai akadályba ütközik, úgy a szerződést cégszerűen aláírva postai úton kell megküldeni.

e, Amennyiben a webáruházban a szolgáltatás megrendelése technikai akadályba ütközik, akkor későbbi időpontban újra meg kell próbálni, vagy a Szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot e-mailen.

f, Távszerződés:
A Megbízási szerződés űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a 17/1999.(II.05.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti – megbízási – szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között.

g, Igénybe vett szolgáltatás lemondása:

 • Megrendelés lemondása kizárólag írásban lehetséges a kapcsolat@stilusestechnika.hu e-mail-címre küldött levélben. Egy megrendelés csak egészében mondható le.
 • Például: ha az adott megrendelés három különféle szolgáltatást tartalmazott, a megrendelés lemondása mind a három szolgáltatásra vonatkozik. A megrendelés lemondását követően a stilusestechnika.hu képviselője írásban értesíti a megrendelőt arról, hogy a megrendelést töröltük adatbázisunkból.
 • Webáruházon, Webshop-on keresztüli megrendelés esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés elküldése gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik.
 • Amennyiben a megrendeléshez kapcsolódó vételár kifizetése megtörtént, a kifizetett összeget visszautaljuk a vevőnek.
 • Részteljesítés esetén a stilusestechnika.hu üzemeltetője jogosult a megrendelésre kifizetett összegből levonni az addig elvégzett munka díját, és kizárólag a fennmaradó összeg kerül visszautalásra. Ebben az esetben a megrendelő számára e-mailen elküldésre kerül a részteljesítés.

h, Fizetés:

 • Az ajánlati összeget a megrendelés alapján kiállított átutalásos számla alapján a Megbízott részére át kell utalni, mivel Megbízó a megrendelésre egyoldalúan vissza nem vonható kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésével.
 • Szöveggondozási munkálatok során a megbízás megkezdéséhez a vállalási ár összegét kell a kiállított átutalásos számla alapján a megbízás életbelépéséhez átutalni. A munkálatok ezt követően kezdődnek.
 • A munkálatok vállalási árának összegét munkafázisonként kell fizetni.
 • Munkafázisok:

szerkesztés, irodalmi lektorálás – a munka megkezdése előtt, előre kell utalni
korrektúra – a munka megkezdése előtt, előre kell utalni
tördelés, weboldal készítés – a munka befejezése után kell utalni

i, Kizárólagosság:

A felek vállalják, hogy amennyiben egy megbízás létrejött, akkor az abban foglalt Tevékenységgel szemben támasztott követelmények többségét kielégítő Tevékenységre vonatkozó szerződést a másik fél írásos engedélye nélkül harmadik féllel nem kötnek, harmadik felet nem vonnak be.

j, Ellenőrzés:

 • A Megbízó joga és kötelezettsége, hogy a terjesztés előtt a mű kész formáját ellenőrizze. Az ellenőrzés után küldött állomány elfogadását követően a Megbízottat semmiféle jogi, anyagi felelősség nem terheli, ezen felelősséget a Megbízott kifejezetten kizárja, az ebből fakadó igény érvényesítésének jogáról a Megbízottal szemben a Megbízó kifejezetten lemond.
 • Az átadás menete: Az átadás során a Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsájtja a megállapodás szerint annak tárgyát képező tartalmat, amelyet e-mail-en vagy felhő szolgáltatáson keresztül teljesít.

k, Javítás:

Jelen szerződés érvényességi ideje alatt a Megbízott kötelezhető a Tárgy (kézirat) hibáinak kijavítására. Hibának számít minden olyan eltérés a követelménytől amely a nem megfelelő teljesítésből adódik, akkor is ha erre az átadás után derül fény. Nem számít hibának olyan probléma amely a Megbízott hatáskörén kívül eső körülmény folytán következik be. Tipikusan ilyen körülmény például a szakmai lektorálás. A Megbízott köteles a hibák javítását külön díj felszámítása nélkül elvégezni.

l, Megbízott teljesített:

 • ha a megbízás Tárgyát a Követelményeknek megfelelően átadta. A szerződés felmondása, és bárminemű módosítása csak írásban lehetséges.

A megrendelések lemondása a 45/2014(II.26) Kormányrendelet és ennek kapcsán a 19/2014(IV.29) NGM rendelettel összehangoltan történik.

A Vevő a megrendelésével egyidőben és az üzletszabályzat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a 45/2014(II.26) Kormányrendelet 29. § (1) a) értelmében eláll a felmondási és elállási jogától.

A Stílus és Technika a Vevő / Megbízó a szerzői jogról szóló Szjt. 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői és szerzői joggal szomszédos jogait tiszteletben tartja.

Díjak visszafizetése:
Meghiúsult képzés/szolgáltatás esetén a Stílus és Technika az eredeti megrendelés során a Vevő által alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta (kivétel ez alól a SimplePay rendszerén keresztüli fizetés, mely esetben a visszatérítés kizárólag a SimplePay rendszerén keresztül valósulhat meg).

 

III. Áru vásárlása

Rendelési információk

A megjelenített áruk kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz vagy csomagpontba szállítással.

Az árukra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel az áru mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és az áru ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles az árut a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Fizetési és szállítási feltételek​ menüpont alatt.

Webáruházunkban árukategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható áruk, szolgáltatások között. A felsorolt áruk mellett megtekintheti egy-egy áruk rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni az áruról, akkor kattintson az áru képére vagy nevére. Ekkor az áru oldalára jut el, ahol a áruról részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített e-mail-címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

Webáruházunkban „Előrendelhető” szállítási státusszal még meg nem jelent (későbbiekben megjelenő) áruk is kosárba tehetőek, megrendelhetőek.

A rendelés menete

 • A kosár jelre kattintva az árut a Kosárba helyezheti.

Az árukat a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül és a vásárlást külön regisztráció nélkül is megteheti.

A későbbi vásárlás megkönnyítése céljából lehetőség van Önnek regisztrálnia az oldalon. Erről bővebben a Regisztrációnál olvashat.

 • A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett áruból milyen mennyiséget kíván rendelni (a webáruházból megrendelhető szolgáltatások esetén árufajtánként kizárólag 1 db rendelhető), valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további árut kosárba helyezni, lépjen vissza a webáruház (Webshop) felületére. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Tovább a pénztárhoz gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.
 • Miután véglegesítette rendelését, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, szükséges lehet ellenőrizni levelezőrendszerében a Levélszemét vagy Spam mappát.

 

Ha továbbra sem kap, abban az esetben a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a már fentebb leírt módon az üzemeltetői adatok segítségével.

 • Szolgáltató az értékesített árui tekintetében online számlázót használ, amely megfelel a hagyományos számlának. Az Ön számára online hagyományos számla kerül kiküldésre a rendelés leadása során megadott e-mail címre.

A számlázóprogram a számlákat .pdf formátumban állítja ki, papír alapú számlát a Szolgáltató nem biztosít a fogyasztó részére.

Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és egyéb szervezetekre, melyek a Ptk. szerint nem minősülnek fogyasztónak, az alábbi szabályok érvényesek:

A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Vevő számára. Vevő kötelezettsége és felelőssége minden, a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Vevő által szolgáltatandó összes adat megadása. Vevő felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást.

Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

Regisztráció

A regisztrációt a következő menüpont alatt találja: Fiókom, majd kövesse a weboldalon lévő utasításokat.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, nyissa meg a Fiókom oldalt és kattintson az Elfelejtett jelszó?-ra. Ha itt megadja a regisztrált e-mail-címét, akkor a Jelszó visszaállítási kérést e-mailben elküldjük Önnek.

A Fiókom menüpont alatt a Belépés mezőre kattintva tud belépni felhasználói fiókjába. Itt adja meg regisztrált e-mail-címét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön személyes fiókjának menüje, ahol áttekintheti a folyamatban lévő és a már lezárt rendeléseit. Lehetősége van a személyes adatait a Fiókadatok menüpont alatt megváltoztatni. Itt van lehetősége új jelszót is beállítani. A Címek menüpont alatt van lehetősége a szállítási és számlázási címet megváltoztatni. Amennyiben szeretné elhagyni webáruházat, kattintson a Kijelentkezésre.

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail-címét, és a futárral történő kézbesítéshez a telefonszámát.

A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben igazolja vissza a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vevők e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat a Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail-cím azonosítja, tehát egy e-mail-címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A vásárláskor megadott adatok kezeléséről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 

Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális áruk)

E-könyvek: Szolgáltató külön termék kategórában kezeli az e-könyveket. Az e-könyvek kizárólag online fizetéssel rendelhetőek meg. A megrendelt e-könyv a fizetés jóváírását követően e-mail csatolmányként egy munkanapon belül a Vevő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Vevő tudomásul veszi, hogy az e-könyv megrendelésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy amennyiben e-mail-címére az e-könyv kiküldésre került, elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásával kizárólag ő jogosult az e-könyv birtoklására, annak továbbküldése, megosztása, mások számára történő elérhetővé tételével megsérti a szerzői jogi törvényt. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Az e-könyvek letöltésével, olvasásával és az esetlegesen szükséges segédprogramokkal kapcsolatos tájékoztatás E-könyv segédletünkben (https://www.stilusestechnika.hu/e-konyv-olvasasa/) érhető el.

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, előfordulhat, hogy csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje a webáruházban az áruk oldalán feltüntettet határidő. Amennyiben a megrendelés teljesítése a webáruházban feltüntetett határidőn belül nem kivitelezhető, a fogyasztót e-mailben értesítjük, aki dönthet a hosszabb szállítási határidő elfogadásáról és a rendelés fenntartásáról. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Ha a rendelés a webáruházat üzemeltető hibájának nem felróható ok miatt nem teljesíthető, úgy a vásárló ezzel kapcsolatban semmilyen jogorvoslattal nem élhet a Szolgáltatóval szemben.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt áru esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

 1. A megrendelt áru ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt áru fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailt követően Díjbekérőt küldünk, amin megtalálja bankszámlaszámunkat. Átutalásnál a Díjbekérő számát kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatába beírni. A számla kiállítása és a termék futárszolgálattal történő kiszállítása csak az átutalt összeg bankszámlánkon történő jóváírása után lehetséges.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, MasterCard, Maestro

Maestro kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

A megrendeléssel tudomásul veszem, hogy a Stílus és Technika (Vass Bence EV székhelye: 2723 Nyáregyháza, Diófasor út 112.) adatkezelő által a https://stilusestechnika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail-cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató

 

 • Utánvéttel történő teljesítés: A árut az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol az áru, vagy áruk számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 • Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt árut a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben vagy bankkártyával lehet kifizetni. Csomagautomatánál történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailen küldjük ki. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen az árukon észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása

A futárszolgálat mindenkori szállítási feltételei szerint.

A kosár oldalon megjelenő árak a csomagolási költségeket már tartalmazzák!!!
 • MPL csomagszállítás:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet alapján

Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve

5 kg-ig 11,5 cm x 36 cm x 61 cm 990 Ft+csom. költség

Háznál történő kézbesítés esetén:

10 kg-ig 11,5 cm x 36 cm x 61 cm 1990 Ft+csom. költség

 

 • FoxPost automatába:
XS csomagméret 5 kg-ig 4,5 cm x 36 cm x 53 cm (hu001-hu300 számozású csomagautomaták)
8,5 cm x 19 cm x 61 cm (hu301-hu600 számozású csomagautomaták)
5 cm x 33 cm x 53 cm (hu601-hu1000 számozású csomagautomaták)
1499 Ft
S csomagméret 15 kg-ig 11,5 cm x 36 cm x 61 cm 1499 Ft
M csomagméret 25 kg-ig 19,5 cm x 36 cm x 61 cm 1499 Ft
L csomagméret 25 kg-ig 37,5 cm x 36 cm x 61 cm 1499 Ft
XL csomagméret 25 kg-ig 60 cm x 36 cm x 61 cm 1499 Ft

* A megadott méreteket kizárólag a csomag feladása során kell figyelembe venni!

 • FoxPost házhoz szállítás
XS csomagméret 5 kg-ig 4,5 cm x 36 cm x 53 cm 2499 Ft
S csomagméret 15 kg-ig 11,5 cm x 36 cm x 61 cm 2499 Ft

* A megadott méreteket kizárólag a csomag feladása során kell figyelembe venni!

 • FoxPost csomagautomatába való rendelési érték 12.000 Ft, azaz tizenkétezer forint felett ingyenes szállítás.
 • FoxPost házhozszállítással való rendelési érték 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint felett ingyenes szállítás.
 • Utánvét kezelési díja: 190,5 Ft
 • Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés értékéhez hozzáadódik.

FoxReturn 999 Ft
A FOXRETURN használatával a vásárló a FOXPOST csomagautomata-hálózat segítségével az ország bármely FOXPOST automatáján keresztül, néhány kattintással, címkenyomtatás és futárral való egyeztetés nélkül küldheti vissza részünkre a megrendelést.
A visszaküldés díját a vásárló fizeti.
Visszaküldési csomagautomata címe: Pilis Tesco

Küldemények tartalma
A küldemények tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltétek (ÁSZF) tiltja.

Tömeg- és mérethatárok
Egy küldemény maximális tömege 25 kg-ot nem haladhatja meg.
Egy küldemény maximális mérete 60 x 36 x 61 cm lehet.

Csomagolás, címzés
Feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről, valamint a tartalom jellegéhez igazodó csomagolásáról.

 1. Szállítási határidő

A webáruházban az áruk oldalán feltüntettet szállítási határidő.

 

 1. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a FoxPost futárszolgálat futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08:00 és 17:00 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt árukat, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén a Szolgáltató adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

További tájékoztató a Fizetési és szállítási feltételek oldalon.

Merre jár a csomagom? Csomagkövetés

 

 1. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt áru kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású árut. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (e-mailben) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával. Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt árut köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is (nem a visszaküldését). Ez alól kivétel, ha a fogyasztó a webáruházban való megrendeléskor olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott árut vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását az áru visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

A Vevő által teljesített fizetéseket a Szolgáltató az eredeti megrendelés során a Vevő által alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta (kivétel ez alól a SimplePay rendszerén keresztüli fizetés, mely esetben a visszatérítés kizárólag a SimplePay rendszerén keresztül valósulhat meg).

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen az áru rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a fogyasztót terheli.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött áru megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött áru sérült, vagy hiányos volt.)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan áru esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ
 • olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

 

További tájékoztató a Visszaküldési és visszatérítési szabályzat oldalon.

 

 1. Panaszok intézése, Szavatosság és Jótállás

A szolgáltatott áru hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167:§ i szerint.

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni a Szolgáltató adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az Üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az Üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

A megrendelt áruk hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, az árut a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha az áruval kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett áru visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a Vevő (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött áruk postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben áruszavatossági igényt is érvényesíthet. Áruszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás áru kicserélését (kijavítását) igényelheti. Az áru akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. Az áru hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. Az áruszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül az áruszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy az árut nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy az áru hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és áruszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A vevő szavatossági igényét e-mailben (kapcsolat@stilusestechnika.hu) jelentheti be a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt áruval együtt juttatja el a Vevő részére.

 

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Szolgáltató és Vevő jogos érdeke. Pl: futárszolgálat igénybevétele esetén, a megrendelés kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatok átadása.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. A kezelt adatok köréről, felhasználásáról és őrzésének jogalapjáról az alábbi oldalon talál bővebb tájékoztatót: Adatvédelem.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.stilusestechnika.hu oldalon a Fizetés és Szállítás oldalon olvashatóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos a 18. életévét be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú árut értékesíteni, számukra pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az általa végrehajtott megrendelésekért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy a Vevő életkora ezek tekintetében kisebb, mint a törvény által előírt, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő áru megrendelése esetén a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetőleg a  Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a  Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálat munkatársaihoz a kapcsolat@stilusestechnika.hu címen.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban (e-mailen) történik a kapcsolat@stilusestechnika.hu címen. A panaszkezelés nyelve: magyar.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

a, A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

b, A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

Ha a vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail-címének (ugyfelszolgalat@libri.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

Jelen ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

 

Jelen ÁSZF részét képezik:

Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Visszaküldési és visszatérítési szabályzat

Fizetési és szállítási feltételek

 

 

Az ÁSZF visszavonásig érvényes.

Utolsó módosítás: 2024. február 17.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0